I. Definicje
System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie usług pobytowych, dokonywanie wyceny tych usług oraz dokonywanie zakupu.
Formularz rezerwacji – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, będący formą dokonania rezerwacji usług pobytowych.
Apartament Apartament Yacht Park – właściciel systemu rezerwacji – Mario Company Mariusz Bogdanowicz z siedzibą w Mechelinkach, 81-198 Mechelinki, ul. Regatowa 10B/2, NIP: 9580902875, REGON: 192626957.
Rezerwacja – rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez System rezerwacji.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Apartament Yacht Park, ul. Arkadiusza Rybickiego 4a/12, 81-340, Gdynia.
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu, Klientem (Najemcą) może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego. Apartamentem określany jest w niniejszym regulaminie lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej gdynia-yacht-park.pl, który Klient wynajmuje na określony czas w celach turystycznych.
3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

III. Dokonywanie rezerwacji
Rezerwacji Apartamentu dokonać można poprzez formularz rezerwacyjny, znajdujący się na stronie: www.gdynia-yacht-park.pl/rezerwacja lub telefonicznie pod numerem +48601 991 980. W czasie dokonywania rezerwacji należy podać takie informacje, jak: data i godzina przyjazdu, data wyjazdu, ilość osób, która zanocuje w apartamencie, dane kontaktowe do osoby, która dokonuje rezerwacji. Do złożenia rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej. Płatności za pobyt dokonujemy online lub za pośrednictwem bramki Przelewy24.

IV. Anulowanie rezerwacji 
W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa kwotą wartości rezerwacji.

V. Usługa wynajmu Apartamentu
1. Cena za wynajem zawiera wszelkie podatki i dodatkowe opłaty, w tym opłaty za zużyte media oraz sprzątanie.
2. Cena uzależniona jest od czasu wynajmu:
• poza sezonem (od listopada do maja) – 400 złotych za dobę
• w sezonie niskim (od września do października) – 700 złotych za dobę
• w sezonie wysokim (czerwiec, lipiec i sierpień) – 800 złotych za dobę
Ceny są podane za cały apartament, niezależnie od ilości osób. W Apartamencie może nocować maksymalnie 6 osób.
3. Apartament ma powierzchnię około 97 metrów kwadratowych, składa się z dwóch sypialni, każda posiada podwójne łóżko, wyposażonej kuchni i łazienki oraz tarasu widokowego. W razie potrzeby można zamówić 2 dodatkowe miejsca na rozkładanej kanapie (każde dodatkowo płatne: 100zł za osobę za dobę)
4. W apartamencie znajduje się telewizor z płaskim ekranem, sejf, szafy. Mieszkanie wyposażone jest w klimatyzację. Goście otrzymują komplety pościeli, zestaw ręczników, na wyposażeniu mieszkania jest także suszarka do włosów oraz zestaw kosmetyków dla każdego gościa. W cenie wynajmu miejsce parkingowe w garażu zamykanym na pilota oraz dodatkowe miejsce postojowe na posesji. Do dyspozycji gości na terenie całego apartamentu pozostaje darmowe wi-fi.
5. Doba hotelowa rozpoczyna się po godzinie 15.00 w dniu przyjazdu , a kończy do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
6. Dzieci do lat 3 nocują w Apartamencie bezpłatnie. Dzieci od lat 4 liczone są pełnopłatnie.
7. Akceptujemy zwierzęta domowe bez dodatkowych opłat. 

VI. Warunki pobytu
1. Najemca Zobowiązuje się korzystać z apartamentu i znajdujących się w nim mebli, przedmiotów i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązuje się do zachowania apartamentu w takim stanie, w jakim zastał go w dniu przyjazdu. 
3. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie poczyni w Apartamencie w czasie pobytu w nim.
4. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do Apartamentu oraz pilot do garażu, w razie ich zgubienia zobowiązany jest do porycia niezbędnych kosztów.
5. Na czas opuszczania Apartamentu, należy go odpowiednio zabezpieczyć: zamknąć okna i drzwi. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone lub uszkodzone w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia ich w Apartamencie przez Najemcę. 
6. Od godziny 22.00 do 6.00 trwa cisza nocna i uprasza się gości o jej przestrzeganie w czasie pobytu w Apartamencie. 
7. W razie rażącego naruszenia zasad regulaminu, niezastosowanie się do zasad ciszy nocnej czy nieposzanowania dobrosąsiedzkich stosunków, Wynajmujący może zażądać natychmiastowego opuszczenia Apartamentu przez Najemcę bez zwracania kosztów za niewykorzystany pobyt.

VII. Reklamacje
1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Apartament Yacht Park, klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeśli w trakcie trwania pobytu Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie poinformować o tym Apartament Yacht Park. Jeśli wada nie została usunięta, Klient winien zgłosić ten fakt w formie pisemnej.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w trakcie trwania pobytu lub w terminie do 7 dni od daty zakończenia pobytu na adres Mario Company Mariusz Bogdanowicz: Mario Company Mariusz Bogdanowicz, ul.Regatowa 10B/2, 81-198 Mechelinki, Polska.
4. Apartament Yacht Park w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji powinien ją rozpatrzyć. W przypadkach niezależnych od Apartament Yacht Park, a skutkujących koniecznością przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie, jednak nie później niż po upływie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Klienta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania), miejsce i termin pobytu wraz z opisem reklamacji.
5. Wszelkie pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu rezerwacji prosimy kierować do Apartament Yacht Park na adres do korespondencji: Mario Company Mariusz Bogdanowicz, ul.Regatowa 10B/2, 81-198 Mechelinki, Polska lub adres e-mail: apartament@gdynia-yacht-park.pl.

VIII. Rezygnacja i koszty rezygnacji z rezerwacji
1. Zgodnie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa może w ciągu 14 dni od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne na podstawie których została zawarta Umowa były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Konsumenta.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
3. W razie rozwiązania umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Apartament Yacht Park poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.
5. W innych przypadkach, aniżeli opisane w pkt VIII.1.-VIII.4. Klient może zrezygnować z rezerwacji bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej na adres Apartament Yacht Park: Mario Company Mariusz Bogdanowicz, ul.Regatowa 10B/2, 81-198 Mechelinki, Polska.
6.1. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Apartament Yacht Park w tym między innymi z powodu:
    - niedotrzymania przez Klienta określonego w potwierdzeniu rezerwacji terminu dokonania wpłat,
    - niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym na skierowaniu,

Klient zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 30 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu,
b) 50 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia pobytu,
c) 90 % wartości usługi - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu,

Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do Apartament Yacht Park stosownego oświadczenia.

6.2. Uznaje się za rezygnację Klienta z rezerwacji o ile nie rozpocznie on pobytu do 48 godzin, chyba, że powiadomi Apartament Yacht Park o opóźnieniu.